Informasjon om ising og våt snø

Skyising

Typiske forhold for skyising er ved lave temperaturer og vind, for eksempel ved lavt skydekke eller tåke. Skyer og tåke består ofte av små skydråper av flytende vann. Disse skydråpene vil umiddelbart fryse fast i vindturbinbladene dersom disse sveiper gjennom skyer ved lave temperaturer. Under slike forhold bygges isen opp raskest lengst ut på turbinbladene. Is som dannes lengst ut på turbinbladene kan gi de lengste kastavstandene for isbiter.

Underkjølt regn

Det kan noen ganger oppstå situasjoner med underkjølt regn eller yr. Dette krever minusgrader nærme bakken og plussgrader høyere opp i atmosfæren. Regn- eller yrdråper som som faller i slike situasjoner vil typisk fryse straks de treffer bakken eller vindturbinene. Denne type ising kan legge seg på samtlige av turbinenes overflater. Det er ikke observert situasjoner med store mengder underkjølt regn på vindturbiner i Norge.

Våt snø

Situasjoner med våt eller kram snø kan inntreffe ved temperaturer rundt null grader. I en typisk våt-snø-situasjon vil snøen feste seg på turbintårnet og på taket av turbinen. Snøen kan også feste seg til vindturbinbladene innerst ved navet. Snø som ligger på turbintaket kan på grunn av varme fra turbinhuset også smelte og danne istapper. Is som faller fra turbintårnet eller taket kan utgjøre en fare i umiddelbar nærhet til turbinen. I motsetning til is på turbinbladene vil ikke denne bli kastet fra turbinene.

Våt snø kan i sjeldne tilfeller feste seg langs hele turbinbladet. Dette er tilfeller hvor turbinen står stille eller roterer sakte samtidig som det er forhold for våt-snø. Dersom det i tiden etterpå blir kaldere kan den våte snøen fryse til på turbinbladene.